Legal meets Security

Samenwerking met Privacy Zeker biedt een extra vangnet voor onze relaties bij privacy gerelateerde vragen. 

Ben JIJ al klaar? 

Zo begon een van onze eerdere artikelen over de nieuwe privacywet (AVG) welke op 25 mei jongstleden in heel Europa van kracht werd. Als vanzelfsprekend hebben wij jullie, onze relaties en trouwe lezers, hier regelmatig over geïnformeerd. De kranten en nieuwsbladen stonden er vol van, de mailboxen puilden uit van mails en nieuwsbrieven waarin je je voorkeuren kon aanpassen. De nieuwe Privacywetgeving heeft veel organisaties veel (extra) werk bezorgd… 

 

 

Een ingewikkelde wetgeving met consequenties
Natuurlijk wil je goed omgaan met de gegevens van je klanten en medewerkers. Maar wist je dat dit niet vrijblijvend is? Niet voldoen aan de privacy regels kan serieuze consequenties hebben. Niet alleen omdat je daarmee onzorgvuldig met aan jou toevertrouwde gegevens omgaat en daarmee het gestelde vertrouwen beschaamt, maar ook in boetes die de autoriteit persoonsgegevens kan opleggen.

 

Zoals jullie van ons gewend zijn, speelt New Media 2Day in op de vraag van haar klant en willen we nét dat beetje extra service verlenen waardoor wij het jullie gemakkelijk(er) kunnen maken. Op het gebied van de nieuwe wet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bieden we al een compleet pakket aan (security en advies) diensten aan om je te helpen je ICT omgeving te laten voldoen aan het doel om de privacy van je klanten en medewerkers te beschermen
Aanvullend is New Media 2Day nu een samenwerking aangegaan met Privacy Zeker. Privacy Zeker biedt een aantal aanvullende diensten zodat je de benodigde overeenkomsten ter beschikking krijgt en een juridische vraagbaak hebt voor privacy gerelateerde vragen.

 

 

Samen met Privacy Zeker bieden wij jullie een totaaloplossing, wij helpen je zodat je aan de regels kunt (blijven) voldoen. 

Dit pakket bestaat uit:

 

– Kennis: 

 • Kennissessies in samenwerking met Privacy Zeker 
 • Inhouse workshops door New Media 2Day voor bewustwording personeel 
 • E-learning via pakket Privacy Zeker

– Documentatie:

 • Verwerkersovereenkomst vanuit NM2D is beschikbaar 
 • Overige documenten in template via Privacy zeker

– Systemen:

 • Security assessment voor AVG compliancy* 
 • NM2D Control diensten 
 • Security uitbreiding 

 

Security Assessment is een assessment (beoordeling, of test in gewoon Nederlands) van de ICT systemen in jouw bedrijf. Aan de hand van 3 simpele stappen kunnen wij precies vertellen waar de zwakke plekken binnen jouw/jullie organisatie zich bevinden en waar aandacht noodzakelijk is:   

 1. Juridisch: Hierbij bekijken we of de benodigde overeenkomsten aanwezig zijn en of er aanvullend juridisch advies benodigd is (wij zijn geen juristen!).
 2. Organisatorisch: We kijken o.a. naar de maatregelen die de organisatie heeft genomen om data te beschermen. Welke afspraken zijn er gemaakt met personeel, zijn processen vastgelegd en actueel, wordt er gewerkt aan bewustwording van medewerkers. Heel belangrijk is het in kaart brengen van datastromen in de organisatie en deze vast te leggen in een verwerkingsregister. Ook wordt gekeken naar de data zelf en of aan de AVG regels wordt voldaan (niet juridisch).
 3. Security: Vanzelfsprekend ons specialisme. We kijken welke maatregelen genomen zijn of nog moeten worden genomen om de data afdoende te beschermen. Dit is een van de verplichtingen binnen de AVG. Vaak kunnen met kleine stappen al grote problemen worden voorkomen.   

 

Uit de scan volgt een rapportage met bevindingen en aanbevelingen. Hierbij hanteren we een duidelijke scheiding tussen de technische en organisatorische onderdelen en de juridische impact. Voor meer antwoorden op juridisch vlak heeft Privacy Zeker een compleet dienstenpakket, waar al meer dan 120.000 ondernemers gebruik van maken.
 

Privacy Zeker biedt alle tools en begeleiding om te voldoen aan de wetgeving waaronder: 

 • Privacyreglement en procedures  
 • Updates bij nieuwe privacywetgeving 
 • Verwerkingsregister
 • Cookieverklaring 
 • Ondersteuning bij datalekken 
 • Model verwerkersovereenkomst 
 • E-learning
 • Privacytraining 
 • Privacy Zeker certificaat 
 • Gratis helpdesk 

 

Om de stap naar Privacy Zeker nog interessanter te maken kunnen relaties van New Media 2Day een korting van 10% krijgen op de diensten van Privacy Zeker. Neem hiervoor even contact op met een van onze medewerkers. 

10 september
2018

Auteur


Machteld de Kreij