Nederlanders onvoorzichtig met wachtwoorden

Uit onderzoek door GFK in opdracht van het ministerie van veiligheid en justitie blijkt dat Nederlanders zich vaak veilig wanen voor de gevaren van het internet. Updates worden regelmatig opgeslagen, wachtwoorden worden voor meerdere diensten tegelijk gebruikt, openen van mail die niet veilig is, wachtwoorden gebruiken die niet veilig genoeg zijn, bedrijfsgevoelige informatie delen via e-mail. Veel Nederlanders blijken toch niet goed genoeg te weten hoe er misbruik van computers gemaakt kan worden.

 

Bron: Nu.nl

 

Onze tips voor wachtwoorden

 • De minimale lengte van een wachtwoord is 8 posities;
 • Een wachtwoord bevat in de eerste 7 posities minimaal een combinatie van cijfers, (hoofd)letters en leestekens;
 • in een wachtwoord worden woordenboekwoorden (Nederlands/Engels/Duits/Frans/Spaans) en eigennamen niet gebruikt;
 • Wachtwoorden worden minimaal 1 keer per jaar gewijzigd.
 • Hoe langer hoe beter!

Kies bij voorkeur verschillende wachtwoorden voor elk systeem, maar kies minimaal voor verschillende wachtwoorden per type systeem, bijvoorbeeld:

 • Een wachtwoord voor standaard bedrijfstoepassingen (bv. e-mail, intranet).
 • Wachtwoorden voor gevoelige bedrijfssystemen (bv. centrale administraties)
 • Een wachtwoord voor standaard privégebruik (bv. e-mail, msn, forums).
 • Wachtwoorden voor gevoelig privégebruik (bv. internetbankieren, webwinkels)

Zorg dat anderen uw wachtwoorden niet kunnen lezen en gebruiken.

 • Schrijf wachtwoorden nooit in direct leesbare vorm op
 • Voorkom dat anderen mee kunnen kijken wanneer u een wachtwoord intoetst.
 • Wijzig wachtwoorden die u per brief of e-mail zijn medegedeeld zo snel mogelijk.
 • Wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Deel ze nooit met anderen!

Kies een veilig hulpmiddel of bedenk ezelsbruggetjes voor uw wachtwoorden. Voorbeelden zijn:

 • Sla wachtwoorden op in een kluis of in een versleuteld bestand (met een sterke versleuteling).
 • Stel uw wachtwoorden samen door gemakkelijk te onthouden zinnetjes, waaruit u vervolgens letter/cijfer/symbool-combinaties afleidt. Gebruik daarbij gemakkelijk te onthouden substituties zoals “!” i.p.v. “i” of “3” i.p.v. “E” en gebruik hiervoor geen standaard citaten zoals “To be or not to be…..”.
 • Als u toch wachtwoorden ergens veilig wilt noteren, hanteer dan een gecodeerde vorm, waarbij alleen bij u bekende delen/posities van het wachtwoord vervangen moeten worden door codes die alleen bij u bekend zijn.
 • Een voorbeeld: U hebt het wachtwoord “Inb!P3b$” opgeschreven voor internet bankieren, waarbij de u in werkelijkheid op de posities 2, 4, 6 en 8 de cijfers van uw pincode moet intoetsen: Bij de pincode “3523” wordt het echte wachtwoord dan “I3b5P2b3”.

Misschien een open deur maar toch wordt het vaak niet gedaan…

Zorg dat uw wachtwoord UW geheim blijft!

07 november
2013

Auteur


René Smit