Wat moet ik weten over de nieuwe GDPR en AVG wet per 25 mei as?

Wellicht heb je van GDPR of AVG gehoord? Over minder dan 100 dagen vindt een van de grootste wetswijzigingen op het gebied van databescherming en privacy plaats. Om precies te zijn gaat op 25 mei 2018 de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet heeft als doel om de persoonsgegevens van burgers te beschermen.

 

 

Denk hierbij aan expliciete toestemming van de betrokkene, waarbij data alleen mag worden bewaard indien het actueel is en er een concreet doel voor is. Als bedrijf ben je vanaf 25 mei ook verplicht gegevens uit alle bestanden te verwijderen indien daarom wordt verzocht.

 

De verantwoordelijkheid om dit op orde te hebben ligt bij de directie van elke organisatie. New Media 2Day heeft als ICT dienstverlener een rol als verwerker van (een deel) van je data en is daarom ook verantwoordelijk en verplicht om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen.

 

Voor de nieuwe wet kunnen zowel technische als organisatorische aanpassingen noodzakelijk zijn. Heeft je organisatie op 25 mei haar zaakjes niet op orde, dan heeft de Aurotiteit Persoonsbescherming verregaande mogelijkheden om sancties op te leggen tot € 20M of 4% van de wereldwijde omzet. Nu zal dit niet direct bij iedere kleine overtreding aan de orde zijn, maar de consequenties kunnen groot zijn.

 

 

Graag informeren we je op weg naar 25 mei over de impact van deze nieuwe regelgeving, welke stappen genomen moeten worden en hoe New Media 2Day je daarbij kan helpen.

 

We nodigen je graag uit voor een GDPR Kennislunch op woensdag 4 april 2018!

 

Maar ook op de volgende woensdagen in 2018 staat er een kennissessie in de planning:
• 2 mei
• 6 juni
• 4 juli.

 

De aanvangstijd van de kennislunch is 12.00 uur tot ca 14.00 uur en is inclusief kosteloze lunch verzorgd door LunchIdee.

Locatie: Kleine Filmzaal naast Newe Media 2Day, Meeuwenlaan 98-100 te Amsterdam.

 

Stuur uiterlijk maandag 3 april een mail naar marketing@nm2d.nl ovv Kennislunch GDPR met je (bedrijfs)naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer en je dieetwensen. Wellicht wil je ook een collega of goede (netwerk)relatie meenemen, deze is natuurlijk van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Vergeet dan niet de gegevens van de introducé te vermelden.

 

06 maart
2018

Auteur


Machteld de Kreij