Microsoft, UWV en New Media 2Day helpen werkloze ICT’ers

Microsoft Nederland heeft samen met uitkeringsorganisatie UWV op vrijdag 21 mei jongstleden, tijdens een evenement op het hoofdkantoor, 150 werkloze ict’ers uitgenodigd om te laten zien welke mogelijkheden de moderne ICT biedt en wat dit vraagt van werkzoekenden. New Media 2Day en Business Productivity 2Day waren uitgenodigd om in ‘a day in the life of’ te laten zien hoe een dag van een ICT specialist respectievelijk een functioneel Office 365 expert eruit ziet bij een cloud-expert.

 

Het doel van de door Microsoft en UWV georganiseerde bijeenkomst is om werkloze ict’ers handvatten te bieden voor de zoektocht naar een ict-baan in de steeds veranderende ict-branche. Microsoft licht toe: ‘Hoewel ruim zesduizend middelbaar- en hoogopgeleide ict’ers op zoek zijn naar een baan, geven steeds meer bedrijven aan moeite te hebben om gekwalificeerde kandidaten te vinden voor hun ict-vacatures. In totaal is er een tekort aan tussen de vijf- en zevenduizend ict-professionals. Qua aantallen sluiten werkzoekenden en vacatures dus op elkaar aan, maar als we kijken naar gevraagde kwaliteiten, is er duidelijk sprake van een mismatch.’

UWV dag

Microsoft en het UWV slaan de handen ineen en hebben tijdens de bijeenkomst honderdvijftig werkzoekenden verschillende inspiratiesessies en workshops aangeboden die hen moeten helpen bij het vinden van de juiste baan. ‘De realiteit is dat veel mensen hun kennis en ervaring opdeden in een tijd dat de ict-wereld er heel anders uitzag dan nu’, zegt algemeen directeur van Microsoft Nederland, Edwin Hageman. Hij wijst erop dat er langzaamaan een kenniskloof ontstaat tussen werknemers en arbeidsmarkt. ‘We merken zelf ook dat we bepaalde ict-functies moeilijk vervuld krijgen. Met een evenement dat gericht is op continuous learning willen we een eerste stap zetten in de goede richting en honderdvijftig ict-professionals helpen om hun kennis en vaardigheden weer te laten aansluiten op de arbeidsmarkt van vandaag en van de toekomst.’

 

Van technisch naar functioneel
In het begeleidende bericht over de bijeenkomst stellen UWV en Microsoft dat van ict’ers tegenwoordig meer wordt verwacht dan alleen het in- en uitpluggen van snoeren. ‘De arbeidsmarkt van de 21ste eeuw heeft adviseurs nodig, die meedenken op zakelijk niveau, diensten in de cloud verbinden en ook nog eens bij zijn op het gebied van technische kennis in het snel veranderende landschap van mobile en cloud first.’

 

Ze benadrukken dat de werkzaamheden van de ict’er verschuiven van technisch naar functioneel beheer en hun rol verandert van technisch expert naar vertaler van businesseisen.
Microsoft: ‘Ict’ers, developers of securityspecialisten moeten kennis hebben over de cloud-omgeving en weten wat het betekent om met applicaties te werken buiten het eigen datacenter. Ze moeten bekend zijn met technologie als IaaS, PaaS en SaaS en weten hoe en waar ze dat implementeren.’

 

Het bedrijf benadrukt dat ook kennis van security tegenwoordig steeds belangrijker is. ‘Ict’ers moeten weten hoe de ze de ict-omgeving hackerproof kunnen maken, datalekken kunnen voorkomen en de privacywetgeving kennen. Dat heeft ook invloed op de te gebruiken software.’

 

Soft skills
Microsoft en UWV wijzen erop dat de moderne ict’ers naast technische kennis ook moet beschikken over de juiste soft skills. ‘Met ict kunnen organisaties zich onderscheiden van hun concurrenten. Het gaat niet langer om de assets zelf, maar om die met de marktvraag te verbinden. Bedrijven hebben daarom behoefte aan zowel een adviserende ict-professional die strategisch denkt, als aan een data-architect. De één weet hoe ict in te zetten voor concurrentievoordeel, de ander hoe hij of zij met de juiste tools inzichten filtert uit data.’

 

Community
‘Willen ict’ers voldoen aan de eisen van de juiste technische kennis en soft skills, dan moeten zij beschikken over de juiste opleiding. Een goed idee is om een netwerk of community te creëren, waar professionals elkaars vragen beantwoorden en informatie met elkaar delen. Daarnaast profiteren organisaties ervan als ze hun mensen laten opleiden, zodat zij beter op de hoogte zijn van de cloud, functioneel beheer, data-architecturen, en privacy en security’, schrijven UWV en Microsoft in een gezamenlijke toelichting.

 

Kans op baan
Bruno Bruins, voorzitter van de raad van bestuur van UWV: ‘We werken aan perspectief. Met dit event, gericht op werkzoekenden met een ww-uitkering, creëren we perspectief binnen ict-beroepen waar tekorten zijn. We laten zien in welke richtingen werkzoekenden met extra scholing hun kansen op een baan kunnen vergroten. Samen met partners op de arbeidsmarkt bieden we met deze dag inspiratie, het netwerk en de leermogelijkheden binnen de sector.’

 

‘A day in the life of’ NM2D en BP2D
‘Microsoft had ons een onmogelijke vraag gesteld: beschrijf een typische dag van een medewerker. Kort en bondig: Die bestaat niet!’ aldus Leo van Schie van NM2D.
“De dynamiek is dermate groot dat elke dag anders is en zelfs gedurende de dag anders verloopt dan bij de eerste kop koffie gepland. Een uitdaging voor de planner, maar ook voor de ICT specialist die met veel uiteenlopende vragen wordt geconfronteerd. Zelfs als onze relaties zeer enthousiast gebruik maken van de cloud, kunnen dagen gevuld zijn met migraties, oplossen van complexe problemen, korte eenvoudige maar dringende vragen en het op peil houden van kennis. Teamwork is key omdat zelfs de beste specialist niet meer alles zelf kan weten en dan terug moet kunnen vallen op een team.”
Bij BP2D opereren de functioneel specialisten in een iets minder hectische, maar niet minder dynamische wereld. De functionaliteit van cloudapplicaties binnen Office 365 wordt continu uitgebreid en de klant mag verwachten dat wij dit al hebben gezien en kunnen uitleggen op implementeren. Hier wordt advies afgewisseld met het geven van workshops en het inrichten van Office 365 omgevingen.

 

In beide gevallen zaten de zalen vol met belangstellenden en hebben diverse werkzoekenden hun 2e sessie omgeboekt om het verhaal van Linda van Bakkum van BP2D aan te horen over Sharepoint. Vanzelfsprekend hebben we ook kandidaten gesproken die interesse hebben in een rol binnen NM2D of BP2D. Heb jij dat ook? Kijk eens bij onze vacatures! Vacature NM2D en Vacature BP2D.

 

Kritiek
Eerder uitte UWV kritiek op werkgevers omdat die volgens de organisatie te weinig investeren in de bijscholing van oudere medewerkers en bij een vacature nauwelijks durven te kiezen voor een oudere medewerker. ‘Het wordt tijd dat werkgevers voor diversiteit durven te kiezen. Ik zou ze willen oproepen om tijdens een sollicitatieprocedure het cv eens te negeren. Kijk voor de verandering naar de kandidaat en zoek aan de hand van softere skills een match. De harde skills kan je de kandidaat nog leren tijdens een extra training of via een opleiding’, aldus Marieke Duijndam, landelijk adviseur werkgeversdiensten van UWV voor de ict-sector.