Microsoft Inspire 2018: First impressions

In juli vindt traditiegetrouw het jaarlijkse partnerevenement van Microsoft plaats: Inspire. Dit keer in het ‘inspirerende’ Las Vegas. Dit is dé plek waar wij als Microsoft specialist worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en de plannen voor het komende Microsoft jaar dat loopt van juli tot juli. Als het voor Las Vegas begrippen een ‘gemiddeld groot’ event, met 40.000 bezoekers is het een van de grootste technologie bijeenkomsten van het jaar. Hieronder het respectabele aantal van 800 Nederlanders. Waarom wij allemaal de lange weg naar het midden van de woestijn met een temperatuur van meer dan 40gr afleggen? Omdat dit de beste plek is om ervaringen uit te wisselen en zoals de naam doet vermoeden inspiratie op te doen. 

 

 

De eerste dag van het event is officieel geen event dag. Op deze dag wordt aan een geselecteerd aantal partners in detail ingegaan op de ontwikkelingen rond Microsoft 365. Slechts een heel klein deel van de Microsoft partners is hierbij aanwezig en New Media 2Day was er één van.  

 

Evolutie
De ontwikkelingen die vorig jaar is ingezet op diverse vlakken wordt dit jaar bevestigd. Eerder evolutie dan revolutie. Het belangrijkste is dat de cybercriminaliteit en de ontwikkelingen op privacy gebied de adoptie van Microsoft 365 versnellen. Microsoft 365 is een samenvoeging van Office 365, de Enterprise en Mobility Suite en Windows 10 Business of Enterprise. Het aspect veiligheid neemt hier een centrale plaats in en is het argument om voor deze versie te kiezen. De impact van de resultaten van cyberaanvallen is te groot om het risico te willen nemen. 

 

Nieuw zijn een aantal applicaties binnen de Office 365 suite. Bij voorbeeld Live Events, waarmee Artificial Intelligence wordt toegevoegd aan activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld gezichtsherkenning worden toegepast en kunnen meerdere databronnen worden gecombineerd om een goed advies te kunnen geven rond een activiteit. 

 

Er komt een nieuwe WhiteBoard app waarmee samenwerking aan een document wordt vereenvoudig en integratie met andere producten zoals de Surface of de Surface Hub sterk is verbeterd. 

 

Van het populaire Teams komt een gratis variant beschikbaar (met beperkte functionaliteit) om de instap naar deze nieuwe manier van werken te vereenvoudigen. 

 

De analyse tool PowerBI komt terug in diverse toepassingen, onder anderen om meer inzicht te geven over het gebruik van de ‘modern workplace’ Hiermee bedoelt Microsoft het samenspel tussen een slim apparaat als de Surface en de Microsoft Cloud oplossingen als Office 365 en Azure.  

 

Nieuw hierbij is het groeiend belang van sensoren die veel data leveren die door PowerBI geanalyseerd kunnen worden. 

 

 

Een hoogtepunt voor veel van de bezoekers is het optreden van Chief  Legal Officer Brad Smith. Brad opereert op het grensvlak van de technologie sector en de politiek en is een fel voorstander van privacy bescherming ook tegen nieuwsgierige overheden. Dit laat ook een andere kant van Microsoft zien. Naast de super commerciële kant, de maatschappelijk betrokken kant waarin privacy, diversiteit en verantwoordelijkheden van de techsector waarin Microsoft ook nauw samenwerkt met andere technologie bedrijven om technologie te zien als motor voor groei, maar met aandacht voor de digitale rechten van de mens. Zeker als het gaat om de toepassing van sensoren en kunstmatige intelligentie. 

 

Op naar de 2e en 3e dag met o.a. Satya Nadella woensdag. 

17 juli
2018

Auteur


Leo van Schie