Kennislunch Datalekken: Eyeopeners

Per 1 januari is de Wet Datalekken actief geworden. Dit betekent dat u de plicht heeft een melding te maken wanneer via uw organisatie gegevens worden ‘gelekt’. Maar wanneer wel en wanneer is dit niet noodzakelijk? En lekken blijkt een ruim begrip te zijn zo blijkt uit de discussies.

 

Wat betekent dit voor uw organisatie en wat kunt u doen ter preventie? Op 18 mei jongstleden werden er een aantal relaties verwelkomt in Pand Noord voor een boeiende kennissessie onder leiding van Leo van Schie en Rene Smit.

Kennislunch Datalekken

 

Na een inleidende presentatie waren de deelnemers getriggerd en ontstond een interessante discussie. Bij een aantal deelnemers stond het onderwerp hoog op de agenda vanwege de grote hoeveelheid data van derden dat zij in beheer hebben. Dit opende de ogen van andere deelnemers. Gedurende de sessie gaven diverse deelnemers aan direct een aantal maatregelen te gaan nemen om de bewustwording bij de medewerkers te vergroten en de databeveiliging aan te scherpen. Een voorbeeld is het inzetten van LastPass voor een verbeterd ‘password’beleid.

 

We zullen deze sessie gaan herhalen op dinsdag 5 juli aanstaande van 12.00 tot 14.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar marketing@nm2d.nl.
Heeft u vragen, neem dan even contact met ons op.

08 juni
2016

Auteur


René Smit