wet-bewaarplicht

Einde Wet bewaarplicht

Eerder berichtten wij dat de Wet bewaarplicht onder vuur lag. De wet werd onder andere door providers als onethisch beschouwd, omdat het hen dwong om gegevens van hun klanten een jaar lang te bewaren. Op 11 maart jl. verklaarde de rechter de wet als ongeldig.

 

Het vonnis

De Wet bewaarplicht is door de rechter in strijd bevonden met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het is specifiek in strijd met het recht op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens. De rechter verklaarde de Wet bewaarplicht dan ook met directe ingang als ongeldig.

 

De gevolgen

Providers hoeven vanaf heden dan ook geen gegevens meer te bewaren. Dit geldt niet alleen voor de providers die bij het kort gedig aangesloten waren, maar voor alle Nederlandse providers. KPN en Vodafone zijn de eerste grote Nederlandse providers die gestopt zijn met het bewaren van de telefoon- en internetgegevens van hun klanten. Beide providers geven aan dat alle gegevens die niet nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering verwijderd zullen worden.

 

Niet iedereen is blij met het afschaffen van de Wet bewaarplicht. Zo geeft het ministerie van Veiligheid en Justitie aan het vonnis te betreuren omdat ze zich ernstig zorgen maakt over het effect van de afschaffing op de aanpak van de criminaliteit. Het ministerie overweegt dan ook om in hoger beroep te gaan. Politieke partijen D66 en VVD geven aan een nieuwe versie van de bewaarplicht in te willen voeren. Ook de PVDA wil komen tot een oplossing waarbij zowel de privacy van de burgers als het belang van opsporing wordt gewaarborgd.

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

De strijd rondom de Wet bewaarplicht lijkt ondanks het vonnis nog niet te zijn gestreden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief. Schrijf u in en mis niks. U vindt het inschrijfformulier onderaan onze homepage.

17 maart
2015

Auteur


Thijs Parée