Retail

De retail sector is dynamisch. Seizoen, conjunctuur en internet zijn de aanleiding voor continue veranderingen. Die veranderingen hebben ook tot gevolg dat er regelmatig veranderingen in het personeelsbestand plaatsvinden.  Nieuw personeel dat snel moet worden ingewerkt en over actuele informatie moet beschikken, maar ook personeel dat het bedrijf verlaat en waarbij het belangrijk is dat zij geen bedrijfsdata meenement.

 

Bij retail organisaties wordt technologie vaak breed ingezet op het hoofdkantoor. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de administratieve en logistieke processen.

 

Winkelpersoneel, het visitekaartje van de organisatie,  maakt veelal echter gebruik van hun eigen beschikbare technologie (zoals telefoons en computers) waar de organisatie geen controle over heeft en dus ook niet de mogelijkheid heeft om belangrijke informatie te delen via een veilige omgeving.

 

Er zijn prima, veilige en betaalbare, oplossingen om relevante informatie te delen met het winkelpersoneel en zelfs flexibele krachten. Hiermee neemt de productiviteit toe en wordt de veiligheid van de bedrijfsdata verhoogd.

 

Bent u er klaar voor om als organisatie productiever te worden … Meer over productiviteit in retail

Bent u er klaar om de data van u organisatie beter te beveiligen … Meer over productiviteit in retail