Ben JIJ al klaar?

De kranten en nieuwsbladen staan er vol van; de nieuwe Privacywetgeving die vanaf 25 mei van kracht is in heel Europa.

 

In Nederland heet de nieuwe wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op Europees niveau spreekt men over General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet heeft als doel de persoonsgegevens van burgers te beschermen. Eerder schreven wij een artikel over wat er allemaal van u verwacht (gaat) worden, maar in hoeverre bent ben jij hier al mee bezig? Bent je al ‘compliant’ of weet je niet waar te beginnen?  

 

 

Nu is deze vraag ons al eerder gesteld en hebben wij, omdat wij ons heel goed realiseren dat deze wetgeving niet ‘zomaar’ iets is, hulpmiddelen ontwikkeld om je op gang te helpen. Dit bestaat uit een assessment (beoordeling, of test in gewoon Nederlands) van de ICT systemen in jouw bedrijf. Aan de hand van 3 simpele stappen kunnen wij precies vertellen waar de zwakke plekken binnen jouw/jullie organisatie zich bevinden en waar aandacht noodzakelijk is: 

 

  1. Juridisch: Hierbij bekijken we of de benodigde overeenkomsten aanwezig zijn en of er aanvullend juridisch advies benodigd is (wij zijn geen juristen) 
  2. Organisatorisch: We kijken o.a. naar de maatregelen die de organisatie heeft genomen om data te beschermen. Welke afspraken zijn er gemaakt met personeel, zijn processen vastgelegd en actueel, wordt er gewerkt aan bewustwording van medewerkers. Heel belangrijk is het in kaart brengen van datastromen in de organisatie en deze vast te leggen in een verwerkingsregister. Ook wordt gekeken naar de data zelf en of aan de AVG regels wordt voldaan (niet juridisch)
  3. Security: Vanzelfsprekend ons specialisme. We kijken welke maatregelen genomen zijn of nog moeten worden genomen om de data afdoende te beschermen. Dit is een van de verplichtingen binnen de AVG. Vaak kunnen met kleine stappen al grote problemen worden  voorkomen.  

 

Uit de scan volgt een rapportage met bevindingen en aanbevelingen. Hierbij hanteren we een duidelijke scheiding tussen de technische en organisatorische onderdelen en de juridische impact.

 

 

Wil je toch liever vrijblijvend informatie inwinnen, schrijf je dan in voor onze AVG / GDPR Kennislunch van 4 april of 2 mei aanstaande;

 

  • In ca. 1,5 uur de belangrijkste gevolgen op een rijtje
  • Veel ruimte om vragen te stellen aan een expert
  • De laatste kans om te toetsen of je niets over het hoofd ziet.

 

Stuur een mail met je naam, firma en telefoonnummer naar marketing@nm2d.nl OVV kennislunch AVG.

 

Heb je interesse in het assessment, wilt je meer informatie, of heb je een andere vraag? Mail of bel ons op nummer 085-04 35 900!

20 maart
2018

Auteur


Machteld de Kreij